Jak należy postępować, gdy zamówienie odbierane w Paczkomacie posiada ślady uszkodzenia?

Paczkomaty umożliwiają złożenie reklamacji w momencie odbierania przesyłki. W tym celu należy, skorzystać z odpowiedniej opcji w Paczkomacie a następnie ponownie umieścić w nim przesyłkę do dyspozycji firmy Inpost i postępować zgodnie ze wskazówkami na Paczkomacie. Formularz reklamacyjny wysyłany jest na adres e-mail odbiorcy, i należy go wypełnić i zatwierdzić (jest to równoznaczne ze złożeniem reklamacji) do 14 dni. Niewypełnienie formularza w określonym terminie skutkuje odesłaniem przesyłki Paczkomatowej do nadawcy. Operator po zainicjowaniu reklamacji, dokonuje komisyjnego otwarcia przesyłki Paczkomatowej i sporządza stosowny protokół. Do momentu złożenia reklamacji odbiorca ma możliwość odebrania Przesyłki Paczkomatowej z oddziału operatora.

W przypadku nienaruszonego opakowania, a uszkodzonej zawartości, odbiorca proszony jest do zgłoszenie się do pobliskiego oddziału firmy InPost.

Zaznaczmy, iż niezależnie od powyższej procedury Klient może złożyć reklamację u sprzedawcy.