Jakie są zasady serwisowania towaru objętego gwarancją?

Większość produktów dostępnych w naszej ofercie posiada  gwarancje producenta, która jest realizowana bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe (z pominięciem sprzedawcy).
Produkty te zawierają kartę gwarancyjną producenta, na której znajdują się następujące informacje:
- zasady gwarancji dotyczące danego towaru;
- wykaz miejsc, do których należy dostarczyć towar w przypadku jego uszkodzenia.
Z reguły punkty serwisowe znajdują się w większych miastach na terenie całego kraju.
Jeżeli towar nie zawiera karty gwarancyjnej, wówczas zasady serwisowania dostępne są na stronie internetowej producenta.
 
Reklamacja realizowana bezpośrednio w serwisie producenta jest dużo szybsza. W przypadku skorzystania z naszego pośrednictwa, sprzęt najpierw trafia do naszego serwisu.  Po wstępnej kwalifikacji produktów - zgodnie z obowiązującą nas procedurą -  sprzęt zostaje przepakowany,    a następnie wysyłany do dystrybutora. Dopiero dystrybucja kieruje sprzęt do serwisu producenta. 
Jeśli mimo to woleliby Państwo odesłać sprzęt do naszej siedziby, bardzo prosimy o wysłanie zgłoszenia (więcej informacji).

1. Większość towarów dostępnych w naszej ofercie posiada gwarancję producenta, która jest realizowana bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe (z pominięciem sprzedawcy).

2. Zasady serwisowania towaru z tytułu gwarancji producenta oraz wykaz punktów serwisowych, opisane są w karcie gwarancyjnej załączonej do produktu lub na stronie producenta danego towaru. 

3. Część towarów objęta jest gwarancją typu door-to-door co oznacza, że gwarant wyśle kuriera po reklamowany towar a następnie tą samą drogą go odeśle (na swój koszt) do Klienta.

Zanzaczamy, że serwisowanie bezpośrednio w punkcie serwisowym producenta jest co do zasady najszybszą formą realizacji reklamacji.Towar objęty gwarancją możesz również dostarczyć do nas a my, w Twoim imieniu, przekażemy go Gwarantowi (Meblujesz.pl nie rozpatruje w takiej sytuacji gwarancji a jedynie pośredniczy w przekazaniu produktu). 

4. W przypadku towarów z gwarancją "wewnętrzną Digitalo.pl" (gwarancja Sprzedawcy), gwarantem jest sprzedawca i reklamowany towar należy wysłać na adres serwisu Morele.net Sp. z o.o.

5. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie wyłączają uprawnień konsumenta wynikających z rękojmi (którą realizuje Sprzedawca).