Niezgodność towaru z umową / Rękojmia

I. Rękojmia (dla transakcji po 25.12.2014r.)

 

Możliwość zgłaszania reklamacji z tytułu rękojmi - przysługuje klientom na zasadach opisanych w regulaminie i w sposób regulowany ustawą.
Przesłanie reklamowanego towaru prosimy poprzedzić zgłoszeniem on-line w treści wskazując chęć skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi.
Paczkę z reklamowanym towarem należy odesłać na adres:

 

Morele.net Sp. z o. o.

Dział Magazynu Reklamacyjnego

Sokolska 68a

41-219 Sosnowiec

 

Wybrane główne zasady na które należy zwrócić uwagę przy reklamacji z tytułu rękojmi:

1. Możliwość skorzystania z tej formy reklamacji istnieje do 2 lat od daty zakupu.
2. Kupujący powinien określić sposób doprowadzenia towaru do zgodności z umową (wymiana, naprawaobniżenie cenylub zwrot).W przypadku, kiedy konsument żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, przedsiębiorca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez konsumenta:

-Byłaby niemożliwa do zrealizowania dla sprzedawcy – np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru

albo

- W porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów – np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.